Kronika budowy

underline

Budynek B.III

28.09.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem stropu nad garażem wielostanowiskowym - kondygnacja podziemna.

Budynek A.III

28.09.2021

Zakończenie zbrojenia ścian garażu wielostanowiskowego - kondygnacja podziemna.

Budynek B.III

06.09.2021

Zbrojenie i betonowanie ścian i słupów kondygnacji podziemnej.

Budynek A.III

06.09.2021

Zbrojenie i betonowanie słupów kondygnacji podziemnej.

Budynek A.III i B.III

04.08.2021

Roboty ziemne - zasypanie przestrzeni między fundamentami.

Budynek A.III

04.08.2021

Betonowanie i zbrojenie ław oraz stóp fundamentowych budynku.

Budynek A.III i B.III

04.08.2021

Roboty związane z wykonaniem fundamentów budynków.

Budynek B.III

22.07.2021

Wykonanie ław i stóp fundamentowych.

Budynek B.III

19.07.2021

Betonowanie fundamentów budynku.

Budynek A.III i B.III

07.07.2021

Montaż żurawia wieżowego.

Budynek B.III

05.07.2021

Zbrojenie i betonowanie ław i stóp fundamentowych.

Budynek A.III i B.III

22.06.2021

Wykonanie podkładu pod fundamenty budynków.

Budynek A.III i B.III

16.06.2021

Układanie mieszanki betonowej stanowiącej podkład pod fundamenty.

Budynek A.III i B.III

11.06.2021

Przygotowanie terenu pod fundamenty budynków.

Budynek A.III i B.III

02.06.2021

Rozpoczęcie prac związanych z wykopem pod budynki.

Budynek A i B

01.04.2021

Zagospodarowanie terenu zielenią.

Budynek A i B

01.04.2021

Realizacja projektu aranżacji części wspólnych budynku.

Budynek A i B

01.04.2021

Malowanie oznakowania poziomego w halach garażowych.

Budynek B

08.03.2021

Wydzielenie komórek lokatorskich za pomocą systemowych paneli aluminiowych.

Budynek B

08.03.2021

Montaż grzejników w lokalach mieszkalnych.

Budynek A

08.03.2021

Wykonanie balustrad na klatkach schodowych.

Budynek A

08.03.2021

Zakończenie prac w zakresie drzwi wejściowych do mieszkań.

Budynek A

08.03.2021

Montaż osprzętu elektrycznego w lokalach mieszkalnych.

Budynek A i B

08.03.2021

Malowanie oznakowania pionowego w halach garażowych.

Budynek A i B

08.03.2021

Wykonanie stalowych donic w ramach realizacji zagospodarowania terenu zielenią.

Budynek A

05.02.2021

Elewacja wschodnia budynku.

Budynek A

05.02.2021

Szpachlowanie klatek schodowych.

Budynek A

05.02.2021

Układanie na balkonach płyt tarasowych w systemie wentylowanym na wspornikach dystansowych.

Budynek B

05.02.2021

Montaż drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych wraz z portalami zewnętrznymi.

Budynek B

05.02.2021

Zakończenie szpachlowania ścian w lokalach mieszkalnych.

Budynek B

05.02.2021

Malowanie części wspólnych budynku.

Budynek A

04.01.2021

Elewacja zachodnia budynku.

Budynek A

04.01.2021

Montaż pochwytów balustrad balkonowych.

Budynek B

04.01.2021

Wykończenie ścian zewnętrznych balkonu panelami elewacyjnymi - kondygnacje od +2 do +4.

Budynek B

04.01.2021

Montaż parapetów wewnętrznych w lokalach mieszkalnych.

Budynek A i B

21.12.2020

Wykonanie części nasadzeń w ramach realizacji zagospodarowania terenu zielenią.

Budynek A i B

09.12.2020

Realizacja projektu zagospodarowania terenu wokół budynku.

Budynek A i B

09.12.2020

Realizacja projektu zagospodarowania terenu na stropie hali garażowej.

Budynek A

09.12.2020

Wykonanie posadzki przemysłowej w hali garażowej - część A

Budynek A

09.12.2020

Układanie płytek gresowych w częściach wspólnych.

Budynek B

09.12.2020

Montaż podkonstrukcji ścianek wydzielających komórki lokatorskie.

Budynek B

09.12.2020

Wykonanie posadzki przemysłowej w hali garażowej - część B.

Budynek A i B

09.11.2020

Nawierzchnia z kostki brukowej na drodze dojazdowej do budynków.

Budynek A i B

09.11.2020

Prace związane z wykonaniem zjazdu do hali garażowej.

Budynek A i B

09.11.2020

Roboty drogowe w zakresie wykonania drogi pożarowej na stropie hali garażowej.

Budynek A

09.11.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek A

09.11.2020

Natryskowe malowanie stropu hali garażowej - część A.

Budynek A

09.11.2020

Montaż dźwigu osobowego.

Budynek B

09.11.2020

Natryskowe malowanie stropu hali garażowej, montaż kanałów wentylacyjnych, izolacja przeciwwilgociowa płyty betonowej - część B.

Budynek B

09.11.2020

Montaż dźwigu osobowego.

Budynek B

09.11.2020

Montaż ościeżnic drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych.

Budynek B

19.10.2020

Zakończenie montażu portfenetrów na elewacji wschodniej budynku.

Budynek B

19.10.2020

Wykonanie wyprawy elewacyjnej na fragmencie ściany budynku - elewacja zachodnia.

Budynek A i B

19.10.2020

Izolacja przeciwwilgociowa stropu hali garażowej.

Budynek B

19.10.2020

Instalacja wentylacji mechanicznej na dachu budynku.

Budynek B

19.10.2020

Podkłady pod posadzki w lokalach mieszkalnych na czwartym piętrze - klatka II.

Budynek B

07.09.2020

Montaż portfenetrów na elewacji północnej budynku.

Budynek B

07.09.2020

Montaż słupków balustrad balkonowych.

Budynek B

07.09.2020

Montaż wentylacji mechanicznej na dachu budynku.

Budynek B

07.09.2020

Szpachlowanie sufitów w lokalach mieszkalnych.

Budynek B

07.09.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek A

07.09.2020

Podkłady pod posadzki na drugim piętrze.

Budynek B

07.09.2020

Murowanie ścianek działowych.

Budynek A

04.08.2020

Tynkowanie ścian w lokalach mieszkalnych na piętrze pierwszym.

Budynek A

04.08.2020

Rozprowadzanie instalacji podposadzkowych.

Budynek B

04.08.2020

Przygotowanie elewacji zachodniej budynku do wykonania warstwy tynku cienkowarstwowego.

Budynek B

04.08.2020

Rozprowadzanie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych na piętrze trzecim.

Budynek B

09.07.2020

Montaż stolarki okiennej. Hydroizolacja stropodachu.

Budynek A

09.07.2020

Montaż stolarki okiennej. Murowanie kominów na stropodachu.